publicerad: 2021  
gotik gotiken
got·ik·en
substantiv
goti´k
en konst­stil som känne­tecknas av smala, spetsiga former vanlig under hög­medeltiden i Väst­europa, särsk. in­om kyrko­arkitekturen
höggotik; sengotik
det in­tryck av tyngd­löshet som vi gärna förknippar med gotiken
äv. om liknande stilar under senare tid
belagt sedan 1838; av franska gotique, ita. gotico med samma betydelse, eg. 'som har med goterna att göra' (stilen till­skrevs under renässansen germanerna)