publicerad: 2021  
granskare granskaren, plural granskare, bestämd plural granskarna
gransk·ar·en
substantiv
gran`skare
person som (på upp­drag) granskar något
granskarmin; korrekturgranskare; räkenskapsgranskare
en granskare (av något)
en opartisk granskare
belagt sedan 1782