publicerad: 2021  
gravid neutrum undviks
grav·id
adjektiv
gravi´d
som bär foster in­om sig om kvinna
SYN. havande
hon var gravid i sjunde månaden
belagt sedan 1875; av lat. grav´ida med samma betydelse, till grav´is 'tung'; jfr ur­sprung till 2grav!!