publicerad: 2021  
gray plural gray, utrum
Gy
substantiv
[grej´]
en mått­enhet för absorberad strålningsdos
JFR 2rad, 2rem
belagt sedan 1977; till namnet på den engelska strålbiologen L. H. Gray (1900-talet)