publicerad: 2021  
öl ölet el. ibland ölen, plural öl
öl·et
substantiv
typ av kol­syrad, alkohol­haltig dryck med brun­aktig färg och frisk, besk smak till­verkad av jäst malt
JFR 3lager
bayerskt öl; brygga öl; öl och smör­gås; det goda danska ölet; ett mörkare öl av engelsk typ; öl och bränn­vin till sillen; det finns inget som släcker törsten så som kallt öl
äv. om en­staka glas, flaska etc. öl i utrum
ta sig en öl; till maten ska vi be att få en öl och en mineral­vatten; han hade druckit minst nio öl under kvällen
i sammansättn. äv. om visst kalas med denna dryck delvis historiskt
gravöl; slåtteröl
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska öl 'dryckes­lag; gästa­bud; öl'; gemensamt germanskt ord; ev. besläktat med lat. alu´men 'alun'; jfr ur­sprung till alun