publicerad: 2021  
grej grejen, plural grejer el. grejor
substantiv
grej´
1 var­dagligt (obestämd) sak
innegrej
de lämpade ut alla grejerna ur bilen; var­enda grej i huset putsades och dammades; en sån där liten grej som man lägger i blom­vaser för att vattnet ska bli närings­rikt
belagt sedan 1883 (i formen greja); av no. greida 'ordning', i plur. 'redskap, verk­tyg'; med prefixet ga- 'samman' till 1reda 1
2 var­dagligt vanligen i sing. händelse
det hände en kul grej på hem­vägen
ofta om före­mål för verksamhet var­dagligt; ofta i mass­mediala samman­hang
propagandagrej
ett reportage­team jobbade på en grej om arbets­miljön
äv. om specialitet eller dylikt var­dagligt
han har verkligen hittat sin grej; datorer är inte min grej
göra en stor grej av något behandla något som mycket viktigtoch berätta det: hon gjorde en stor grej av att hon just hade slutat röka
belagt sedan 1959
En kul grej hände på vägen till Forum. Svensk titel på amerikansk musikal (1962) och film (1966)