publicerad: 2021  
grek greken greker
substantiv
(mans)person från Grek­land
de gamla grekerna och romarna
spec. om det dominerande folket i antikens Grek­land
de gamla grekerna
i plur. ofta om personer från Grek­land oavsett kön
belagt sedan 1000-talet (runsten, Norrsunda, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform krikium (dat. plur.), fornsvenska greker; av lat. Græ´cus, grek. Graikos´, urspr. namn på folkstam i det grekiska landskapet Epirus
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Bibel 2000, Galaterbrevet 3:28