publicerad: 2021  
grunda sig grundade grundat
grund·ar sig
verb
grun`da sig
med prep.i, på ha som utgångs­punkt
något grundar sig (i/på något/sats)
något grundar sig (i något)
något grundar sig (i sats)
något grundar sig (något)
något grundar sig (sats)
mot­sättningarna mellan folk­grupperna grundade sig mer på klass än på religion
belagt sedan 1555