publicerad: 2021  
1grundlag grund­lagen grund­lagar
grund|­lag·en
substantiv
grun`dlag
lag som reglerar ett lands politiska system och som inte kan förändras utan om­fattande åt­gärder
grundlagsfäst; grundlagsskydd; grundlagsvidrig; grundlagsändring
ett brott mot grund­lagen; till grund­lagarna räknas regerings­formen, successions­ordningen, tryckfrihets­förordningen och yttrande­frihets­grund­lagen
belagt sedan 1629; till 2grund!! i bet. 'fundament, grund­val'
2grundlag grund­laget, plural grund­lag, bestämd plural grund­lagen
grund|­lag·et
substantiv
grun`dlag
mindre brukligt grundval
(adj) grundlag grundlaget (för något)
belagt sedan 1795; se ur­sprung till 2lag!!