publicerad: 2021  
grundskollärare grundskol­läraren, plural grundskol­lärare, bestämd plural grundskollärarna
eller
grundskolelärare grundskole­läraren, plural grundskole­lärare, bestämd plural grundskolelärarna
grund·skol|­lär·ar·en, grund·skole|­lär·ar·en
substantiv
grun`dskollärare el. grun`dskolelärare
lärare som under­visar i grund­skolan
hon har ut­bildat sig till grundskol­lärare i matematik och natur­orienterande ämnen
belagt sedan 1961