publicerad: 2021  
gräva ner sig grävde grävt, presens gräver
eller
gräva ned sig grävde grävt, presens gräver
verb
gräva ne´r sig el. gräva ne´d sig
(i allt­för hög grad) fördjupa sig i något
någon gräver ner sig (i något)
gräva ner sig i sin sorg; gräva ner sig i arbete
belagt sedan 1837
gräva ner signergrävande, nergrävning
gräva ned signedgrävande, nedgrävning