publicerad: 2021  
gröta grötade grötat
verb
grö`ta
var­dagligt vanligen med någon av partiklarnaihop, till göra rörig
någon grötar ihop/till något
någon grötar ihop något
någon grötar till något
den sista upp­giften var egentligen enkel men hon lyckades gröta till det för sig
äv. refl. (ibland utan partikel)
något grötar (ihop/till) sig
något grötar (ihop) sig
något grötar (till) sig
trafiken grötar all­tid till sig på efter­middagarna; det såg ut att gröta (ihop) sig med de olika semester­aktiviteterna
belagt sedan 1807
grötagrötande