publicerad: 2021  
grötig grötigt grötiga
gröt·ig
adjektiv
grö`tig
fylld med oredig massa av något
JFR gyttrig
floden var grötig av snösörja
ofta bildligt
rapporten var skriven på den mest grötiga svenska
spec. om röst tjock och otydlig ofta på grund av att talaren är känslo­sam el. håller på att brista i gråt
med grötig stämma tackade han för hjälpen; rösten blev grötig när hon talade om olyckan
belagt sedan 1749