publicerad: 2021  
gubevars
gu·be·vars
interjektion
gubevars´
var­dagligt minsann anv. i ut­tryck för mot­villigt med­givande eller dylikt
hon ser ju gubevars bra ut
belagt sedan 1816; förkortning av Gud bevare oss; jfr ur­sprung till gunås