publicerad: 2021  
gudsdom guds­domen guds­domar
guds|­dom·en
substantiv
[gut`s-]
en medel­tida metod att ut­röna någons skuld eller oskuld, som gick ut på att veder­börande fick gå igenom något prov t.ex. gå på glödande kol, slängas bunden i vatten m.m., var­vid det an­sågs att Gud hjälpte den oskyldige
SYN. ordal
belagt sedan 1848