publicerad: 2021  
gudsfruktan bestämd form guds­fruktan, utrum
guds|­frukt·an
substantiv
[gut`s-]
stark tro på (kristendomens) Gud och iakt­tagande av hans bud
belagt sedan början av 1500-talet (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska gudz fryctan