publicerad: 2021  
gym gymmet, plural gym, bestämd plural gymmen
gymm·et
substantiv
gym´
var­dagligt an­läggning för fysisk träning och kroppsvård vanligen med bl.a. styrke­tränings­utrustning
gyminstruktör; gymkort; gympass; utegym
gå på gym; hon bokade in sig på ett grupp­tränings­pass på gymmet; han tränar på gym minst två gånger i veckan
belagt sedan 1936; av engelska gym, kortord för gymnasium 'gymnastiksal; sport­hall'; jfr ur­sprung till gymnasium