publicerad: 2021  
gymnasial gymnasialt gymnasiala
gymn·asi·al
adjektiv
gymnasia´l
1 som har att göra med gymnasieutbildning
vuxenutbildning på gymnasial nivå
belagt sedan 1845; se ur­sprung till gymnasium
2 intellektuell på ett något lill­gammalt och omoget sätt
skämten låg på en gymnasial nivå; gymnasiala diskussioner om livets mening
belagt åtm. sedan 1950-talet