publicerad: 2021  
gå emot gick gått, presens går
går e·mot
verb
gå emo´t
1 ut­trycka annan upp­fattning än
någon går emot någon/något
någon går emot någon
någon går emot något
styrelsens majoritet gick emot förslags­ställaren
belagt sedan 1921
2 vara motig för någon
något går någon emot
allt har gått dem emot i dag
belagt sedan 1555