publicerad: 2021  
gå hem gick gått, presens går
verb
gå hem´
lyckas särsk. i fråga om att vinna gehör
någon/något går hem (hos någon)
någon går hem (hos någon)
något går hem (hos någon)
de grov­korniga skämten gick inte riktigt hem hos publiken
spec. i kort­spel
slammen gick inte hem; hon gick hem i tre sang
hut går hem se hut
belagt sedan 1863
gå hemhemgång