publicerad: 2021  
gärd gärden gärder
gärd·en
substantiv
´rd
1 något hög­tidligt handling som är av­sedd att ut­trycka positiv känsla
en gärd (av något)
en gärd av aktning; som en ringa gärd av tacksamhet sänder jag dig ett exemplar av boken
belagt sedan 1000-talet (i sms.; (runsten, Balingsta, Uppland (Sveriges runinskrifter))) runform kiarþ, fornsvenska gärþ 'vad som görs; vad som ut­görs; skatt'; bildn. till 2göra!!; jfr ur­sprung till huvudgärd, offergärd, tidegärd, åtgärd
2 ålderdomligt ofta plur. extra skatt eller på­laga t.ex. vid en kungs kröning
folket pålades tunga gärder
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen