publicerad: 2021  
habil habilt habila
hab·il
adjektiv
habi´l
ibland något ned­sättande duglig men föga själv­ständig eller ny­skapande vanligen om person i viss verksamhet
en habil författare
äv. om handling och dylikt
hon gjorde en habil prestation genom att bli sjua
belagt sedan 1827; av franska habile 'lämplig; skicklig'; av lat. hab´ilis 'lämplig; skicklig', till habe´re 'ha'