publicerad: 2021  
hackkyckling hack­kycklingen hack­kycklingar
hack|­kyckl·ing·en
substantiv
hack`kyckling
person som ständigt ut­sätts för om­givningens klander eller drift
klassens hack­kyckling
belagt sedan 1860; 1813 i fråga om djur