publicerad: 2021  
hackordning hack­ordningen hack­ordningar
hack|­ordn·ing·en
substantiv
hack`ordning
naturligt upp­stående ordning (i viss grupp) som bestäms av hur personer vågar kritisera och bestämma över var­andra om informell ordning som ofta mot­svarar den officiella maktstrukturen
hackordningen (mellan några)
under sig i hack­ordningen hade han bara ett par lärlingar
ur­sprungligen i fråga om djur
hack­ordningen i hönshuset
belagt sedan 1922