publicerad: 2021  
halgatt hal­gattet, plural hal­gatt, bestämd plural hal­gatten
hal|­gatt·et
substantiv
ha`lgatt
hål i bräd­gång eller reling t.ex. för förtöjningstross
belagt sedan 1917; till hala och gatt