publicerad: 2021  
1hallucinogen hallucinogenen hallucinogener
halluc·ino·gen·en
substantiv
hallucinoge´n
ämne som fram­kallar hallucinationer
meskalin, LSD och andra hallucinogener
belagt sedan 1958
2hallucinogen hallucinogent hallucinogena
halluc·ino·gen
adjektiv
hallucinoge´n
som fram­kallar hallucinationer
hallucinogena droger
belagt sedan 1950-talet