publicerad: 2021  
-haltig -haltigt -haltiga
-halt·ig
adjektiviskt slutled
som inne­håller (viss mängd av) något ämne som fram­går av för­ledet; om blandning eller dylikt
alkoholhaltig; koffeinhaltig; kvicksilverhaltig; svavelhaltig
belagt sedan 1734; till 2halt 1