publicerad: 2021  
halva halvan halvor
halv·an
substantiv
hal`va
1 ena delen av något som är (eller tänks vara) delat i två lika delar
SYN. hälft
dörrhalva; grapefruktshalva; hjärnhalva; käkhalva; ägghalva
en halva (av något) en halva (något)
hon räckte honom den andra halvan av te­kakan; den belysta halvan av an­siktet; under andra halvan av året
spec. halvflaska
en halva renat
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska halva
2 var­dagligt andra supen
JFR 2hela
ta sig en halva; halvan går
belagt sedan 1822