publicerad: 2021  
halvbror halvbrodern halvbröder
även
halvbroder halv­brodern halvbröder
halv|­bror, halv|­brodern
substantiv
hal`vbror el. hal`vbroder
pojke eller man som har antingen far eller mor gemensam med viss annan person
någons halvbror halvbror till någon några är halvbröder
han träffar ofta sin halv­bror
i plur. ofta med inne­börd av ömse­sidighet
de är halv­bröder
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska halfbroþir