publicerad: 2021  
halvhjärtad halvhjärtat halvhjärtade
halv|­hjärt·ad
adjektiv
hal`vhjärtad
som ut­förs utan större engagemang
en halv­hjärtad ur­säkt; en halv­hjärtad kompromiss; halv­hjärtade försök att föra ut frågan till med­lemmarna
belagt sedan 1888