publicerad: 2021  
halvklass halv­klassen halv­klasser
halv|­klass·en
substantiv
hal`vklass
undervisnings­form med ungefär hälften av en normal skolklass när­varande i syfte att höja det pedagogiska ut­bytet
varje vecka har eleverna två timmar engelska i halv­klass
belagt sedan 1966