publicerad: 2021  
halvmetall halv­metallen halv­metaller
halv|­met·all·en
substantiv
hal`vmetall
grund­ämne som i begränsad ut­sträckning har metalliska egenskaper t.ex. elektrisk lednings­förmåga
halv­metaller som kisel och arsenik
belagt sedan 1743