publicerad: 2021  
maraton ingen böjning, neutrum
substantiv
ma´raton
maratonlopp
halvmaraton
springa maraton
äv. bildligt om lång­variga, an­strängande före­teelser i sammansättn.
maratonföreställning; maratontal
belagt sedan 1900; till Marathon, namn på ort ca 40 km från Aten