publicerad: 2021  
1handel handeln
substantiv
han´del
organiserad köpenskap och försäljning av varor el. tjänster; vanligen i större skala och under längre tid
handelsavtal; handelscentrum; handelsfartyg; grosshandel; sexhandel; utrikeshandel
handel (mellan några)
handel (med någon/något)
handel (med någon)
handel (med något)
handel (något)
han bedriver handel med presentartiklar; handeln mellan öst och väst; Sveriges handel på Kina
äv. om alla försäljningsställen (för viss vara)
fackhandel
den nya modellen finns nu i handeln
i sammansättn. äv. om en­skilt försäljningsställe
belagt sedan 1520 (i sammansättn. bihandel; (Stockholms stads tänkeböcker)) fornsvenska handel; av tyska Handel med samma betydelse, till handeln, se ur­sprung till handla
2handel ingen böjning
substantiv
han´del
handel och vandel sätt att leva och upp­föra sigpresident­kandidaternas handel och vandel granskades nog­grant
belagt sedan 1889