publicerad: 2021  
handelsfartyg handels­fartyget, plural handels­fartyg, bestämd plural handels­fartygen
handels|­far·tyg·et
substantiv
han`delsfartyg
far­tyg för transport av varor eller passagerare el. båda­dera; vanligen i mots. till örlogs­fartyg
belagt sedan 1758