publicerad: 2021  
handelsbalans handels­balansen handels­balanser
handels|­bal·ans·en
substantiv
han`delsbalans
(samman­ställning som visar) skillnaden mellan värdet av ett lands export och värdet av dess import av varor
positiv handels­balans; negativ handels­balans
belagt sedan 1727