publicerad: 2021  
handfast neutrum hand­fast, bestämd form och plural hand­fasta
hand|­fast
adjektiv
han`dfast
som ut­strålar kraft och orubblighet om person, handling eller dylikt
fem hand­fasta poliser ledde bort demonstranterna
äv. bildligt om abstrakta förhållanden som tycks mycket på­taglig
diktens hand­fasta symbolik
belagt sedan 1682; 1878 i bildlig bemärkelse