publicerad: 2021  
handklappning hand­klappningen hand­klappningar
hand|­klapp·ning·en
substantiv
han`dklappning
ofta plur. (upp­repade) slag av hand­flatorna mot var­andra som tecken på upp­skattning
JFR applåd
belagt sedan 1738