publicerad: 2021  
klove kloven klovar
klov·en
substantiv
klo`ve
typ av skruv­stycke för fast­hållning av mindre före­mål
ibland äv. (i sammansättn.) om redskap för fast­hållning av levande varelser
belagt sedan mitten av 1300-talet (Helsinge-Lagen); fornsvenska klovi 'kluven gren; kluven stång; boja'; gemensamt germanskt ord, bildat till klyva