publicerad: 2021  
-vänlig -vänligt -vänliga
-vän·lig
adjektiviskt slutled
som passar bra för den före­teelse som fram­går av för­ledet
JFR -riktig
barnvänlig; fotvänlig; handikappvänlig; hudvänlig
belagt sedan ca 1955