publicerad: 2021  
handskrift hand­skriften hand­skrifter
hand|­skrift·en
substantiv
han`dskrift
hand­skriven text vanligen om text från tiden före (och närmast efter) in­förandet av boktryckar­konsten
pergamenthandskrift
Eriks­krönikan finns i flera hand­skrifter från 1300-talet
belagt sedan 1477 (Åbo domkyrkas Svartbok); fornsvenska handskrift