publicerad: 2021  
harvärjan bestämd form
har|­värj·an
substantiv
ha`rvärjan
ta till har­värjan något ålderdomligtflyhellre än att råka i slags­mål tog han till har­värjan
belagt sedan 1665; jfr tyska das Hasenpanier ergreifen 'ta till har­värjan', till äldre Panier 'harsvans' (haren sätter svansen i vädret, när den flyr)