publicerad: 2021  
heat heatet, plural heat, bestämd plural heaten
heat·et
substantiv
[hi´t]
(för­beredande) grupp av sam­tidigt startande tävlings­deltagare av vilka vissa vanligen ska slås ut; i löpning, simning och andra hastighets­tävlingar
NN startar i första heatet
belagt sedan 1882; av engelska heat 'hetta, upp­hetsning; löpning; om­gång'; nära besläktat med het