publicerad: 2021  
hed heden hedar
hed·en
substantiv
(om­råde som består av) torr, näringsfattig slättmark med växtlighet av huvud­sakligen ris, mossor och lavar
hedmark; fjällhed; ljunghed; sandhed
genom kalhuggning har många skogar i Nordvästeuropa över­gått till hedar
belagt sedan 1287 (i ortnamn; (intyg på prosten Vimunds del av ett fiske i östgötska Kisa socken (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska heþ; gemensamt germanskt ord med släktingar i keltiska språk