publicerad: 2021  
hederlig hederligt hederliga
heder·lig
adjektiv
he`derlig
som arbetar (öppet och) bara med moraliskt god­tagbara metoder i sin strävan att upp­nå något; spec. vid affärs­verksamhet
fattiga men hederliga föräldrar; han upp­gav hederligt alla sido­inkomster (adverbial)
spec. äv. intellektuellt eller dylikt
han var till­räckligt hederlig att erkänna att mot­ståndaren hade rätt
äv. om handling och dylikt
hederliga av­sikter
äv. med försvagning av den moraliska inne­börden rejäl
en hederlig begravning; vi måste ge honom en hederlig chans
spec. om traditions­rika och upp­skattade före­mål, före­teelser och dylikt
hederlig husmans­kost; det gamla hederliga svenska smörgås­bordet
belagt sedan 1769; jfr fornsvenska heþerliker 'äro­full; vördnads­värd; förnäm'