publicerad: 2021  
inackordering in­ackorderingen in­ackorderingar
in|­ac·kord·er·ing·en
substantiv
in`ackordering
permanent kost och logi i någons bo­stad eller dylikt
inackorderingsrum; inackorderingstillägg; helinackordering
en inackordering (hos någon) en inackordering (någonstans)
äv. person som bor in­ackorderad
hon fick ta in­ackorderingar för att kunna bo kvar i den stora lägenheten
äv. ut­vidgat det att in­hysa och ut­fodra andras djur
stallet erbjuder in­ackordering av islands­hästar
belagt sedan 1850