publicerad: 2021  
heterodox heterodoxt heterodoxa
hetero·dox
adjektiv
[-dåk´s]
som inne­bär av­vikelse från viss (på­bjuden) lära
MOTSATS ortodox
belagt sedan 1734; av grek. heterod´oxos 'av annan mening'; till hetero- och grek. dox´a 'mening; (en) lära'