publicerad: 2021  
het hett heta
adjektiv
1 mycket varm så att beröring vanligen orsakar smärta el. skada
hett kaffe; en het stek­panna; klippan var all­deles het; den sjukes panna var het
äv. om tids­period eller dylikt med mycket varmt väder
en het juli­dag
en het potatis se potatis
få det hett om öronen se öra
hett som i en bak­ugn mycket hetti bilen var det hett som i en bak­ugn
osa hett (börja) vara farligtdet osade hett gång på gång fram­för mål­vakten
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska heter; gemensamt germanskt ord, besläktat med litauiska kaitrà 'glöd' och kaitrùs 'het'; jfr ur­sprung till heat
2 häftigt engagerad och intensiv
deras heta kärlek; heta diskussioner; hon har ett hett temperament; det gick hett till under debatten (adverbial)
spec. sexuellt upp­hetsad
hon var het och han kunde inte mot­stå hennes inviter
spec. äv. om något som görs med stor kraftinsats
striden stod som hetast på den vänstra flanken
äv. något ut­vidgat intensiv och upp­hetsande
heta rytmer
vara het på gröten se gröt
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
3 som är av största vikt och aktualitet
heta nyheter; ett hett tips; ett hett namn för partiledar­posten
heta linjen se linje
sitta i heta stolen se stol
belagt sedan 1960-talet
4 stark i smaken
en het krydda
belagt sedan 1430-50 Fem Mose böcker