publicerad: 2021  
himmelssäng himmels­sängen himmels­sängar
himmels|­säng·en
substantiv
himm`elssäng
säng med över­byggd an­ordning med skenbar funktion av himmel eller tak
belagt sedan 1887