publicerad: 2021  
hindu hindun hinduer
hindu·er
substantiv
hindu´
person som bekänner sig till hinduismen
belagt sedan 1799; via engelska av urdu hindū, till hind 'Indien'; jfr ur­sprung till hindi